Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Balaton Nyomda. Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által a www.pixxl.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Szolgáltató adatai:
Név: Balaton Nyomda
Székhely (A székhelyen ügyfélszolgálat nem üzemel): 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Telephely/Postacím: 8800 Nagykanizsa Csengery u. 9.
Email cím: info@itdigital.eu
Adószám: 25580918-2-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-181570
Céget nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék, mit cégbíróság

A weboldal / webáruház adatai:
Internetes cím: www.pixxl.hu
Vevőszolgálat: 8800 Nagykanizsa,  Csengery u. 9.
Email: info@pixxl.hu
Telefon: +36 30 889 6703

1. Általános tudnivalók

1.1. A PixXL Webáruház mindenkor hatályos ÁSZF-e megtekinthető a www.pixxl.hu/aszf oldalon, illetve letölthető a www.pixxl.hu/uploads/doc/aszf.pdf linről.

1.2. PixXL Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.3. Az PixXL Webáruház szolgáltatásainak jelentős része hozzáférhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. Amennyiben igénybe veszi az Webáruház  szolgáltatásait és rendelést ad le, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja a  Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az Üzemeltető között mint szerződés létrejött. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal nem ért egyet, nem fogadja el azt, úgy az oldal használatára nem jogosult, a weboldalon vásárlást nem végezhet.

2. Vásárlás menete

2.1. Az PixXL Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A Webáruházban történő megrendelés esetén a Felek között adásvételi szerződés jön létre. A szerzősére vonatkozóan a mindenkori ÁSZF rendelkezései irányadóak, melyet az Ügyfél megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogad.

2.3. Minden megrendelt termék esetén a megrendelés nem előre gyártott termére vonatkozik, az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére kerül előállításra.

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A Webáruházban megjelenő termékek árai változtatásának jogat a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatásról a Szolgáltató az Ügyfeleket nem köteles tájékoztatni. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül regisztrált és alkalmi Ügyféltől is csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmi nemű felelősség nem terhel. A helytelen információk miatt keletkezett bármi nemű többletköltség az Ügyfelet terheli.

2.8. A vásárlás legalább egy termék virtuális kosárba helyezésével kezdődik. Miután az Ügyfél kiválasztotta a számára megfelelő terméket, és beállította a mennyiséget, valamint a lehetőségeket/opciókat (ha van ilyen), a „Kosárba tesz” gomb megnyomásával, a virtuális kosárba kerül a termék. A kosár tartalma megtekinthető a Webáruház jobb felső részén elhelyezkedő mini kosárban, majd azon keresztül lehetőségünk van a „nagy” kosár megtekintésére, de egyből ugorhatunk a pénztárhoz is. A pénztárnál a számlázási, szállítási adatok megadása, valamint a fizetési mód kiválasztása és az ÁSZF elfogadása után a a megrendelés elküldésével zárul a folyamat. A vásárlás megrendelésnek minősül, amint a vásárlói virtuális kosárban a megrendelés gombra kattintva az Ügyfél véglegesítetten elküldi megrendelését a Szolgáltató felé. A megrendelésről az Ügyfél visszaigazoló email-t kap, amely tájékoztatás jellegű, és kizárólag a megrendelés beérkezésének igazolására szolgál. A Szolgáltató az email mellett telefonos egyeztetés céljából felveheti a kapcsolatot az Ügyféllel. A rendelés leadása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

2.9. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

2.10. A Szolgáltató telefonon, email-ben, levélben leadott rendeléseket is teljesíti, amennyiben a megrendeléskor közölt információk és adatok teljesítik a megrendelés teljesítéséhez szükséges követelményeket.

2.11. Az Ügyfél jogosult egyedi, a Webáruházban termékként nem megtalálható kérésekkel a Szolgáltatóhoz fordulni. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést egyedileg kezeli. A megrendelés előtt a Szolgáltató egyedi árajánlatot küld az Ügyfél számára. Ezt követően az Ügyfél dönthet a megrendelés végelegesítéséről, vagy elállhat a vásárlástól. Megrendelés esetén a jelen ÁSZF rendelkezési lépnek érvénybe.

2.12. Az Ügyfél kérheti, a saját maga által a Szolgáltatónak tetszőleges módon eljuttatott digitális és analóg anyagokból, a Webáruházban megtalálható vagy egyedileg igényelt termék előállítását. Ez esetben a saját tartalmakért, azok helyességéért és felhasználásáért, az Ügyfél felelős.

2.13. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3. Adatbeviteli hibák javításának módja

3.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatót írásban haladéktalanul értesíteni kell a megadott elérhetőségeken.

4. Teljesítés

4.1. A Szolgáltató a termékek elkészítését általában 1-8 munkanapra vállalja, melyhez 1-2 nap szállítási idő tartozik. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

4.2. Az elkészítési és/vagy szállítási idő kitolódhat, amennyiben bármely váratlan technikai vagy természeti ok azt befolyásolja. Ebben az esetben a Szolgáltató lehetőségeihez mérten tájékoztathatja az Ügyfelet a körülményekről, de felelősségre nem vonható.

4.3. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.4. A szállítás munkanapokon 8-17 óra között történik. Az Ügyfél köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti intervallumban elérhető.

4.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. Az Ügyfél a termék kézhezvételét aláírásával köteles tanúsítani, valamint köteles a csomag és a termék(ek) sértetlenségét és mennyiségét ellenőrizni. Amennyiben bármely fent említett hiányosság tapasztalható, úgy köteles azokat jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni (ajánlott fényképes vagy videó felvétel is). Jegyzőkönyv hiányában a Szolgáltató mennyiségi reklamációt nem fogad el. Ez alól kivételt képez egy videófelvétel, mely jó minőségben tanúsítja, hogy a csomag bontatlan állapotban került átvételre, valamint a csomag felbontásának folyamatát az elejétől a végégi.

5. Elállási jog

5.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján az Ügyfelet nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.2. A Szolgáltató törekszik az Ügyfelek maradéktalan kiszolgálására és elégedettségének fenntartására. Ha a Fogyasztó elállási jogával ennek ellenére is élni kíván, csak abban az esetben lehetséges, ha a Szolgáltató még nem kezdte meg a gyártási folyamatot. Mivel a Szolgáltató nem tájékoztatja az Ügyfelet a gyártás menetének előrehaladásáról, ezért indokolt, hogy az Ügyfél a lehető leghamarabb jelezze szándékát az ÁSZF elején található elérhetőségeken szóban és írásban.

5.3. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

5.4. A Szolgáltató megtagadhatja az Ügyfél megrendelésének teljesítését, amennyiben az Ügyfélnek ki nem egyenlített tartozása van.

6. Jótállás

6.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

6.2. A Webáruházban forgalmazott termékekre kötelező jótállás nem vonatkozik. A Szolgáltató minden termékre 12 hónap jótállást ad. Amennyiben egy adott terméknél ez az érték eltér, úgy a termék adatlapján kerül feltűntetésre.

6.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel és

  • szakszerűtlen felhasználás következtében keletkezett,
  • rendeltetésellenes használat következtében keletkezett
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás, kopás okozta.

6.4. A Szolgáltató az Ügyfél saját képeiből származó digitális képeiből készített termékekre minőségbeli garanciát nem vállal.

6.5. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

6.6. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.7. A Szolgáltató a 8 munkanapon túl visszaküldött termékek javításra veszi át. Amennyiben a termék 15 munkanapon belül nem javítható, úgy azt cseréli.

6.7. Amennyiben a visszaküldött termék szavatossági problémája nem felfedezhető és a bevizsgálás időtartama alatt más hiba sem észlelhető, úgy a termék hibátlannak tekintendő. Ebben az esetben a Szolgáltatót szavatossági kötelezettség nem terheli. A termék újbóli kiszállítása az Ügyfelet terheli.

7. Felelősség

7.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

7.3. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

7.4. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7.5. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8. Szerzői jog

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.2. A Szolgáltató bármely jogsértő magatartás esetén jogosult a jogsértéssel kapcsolatba hozható Ügyfél felhasználói fiókját deaktiválni, illetve törölni.

8.3. Egyedi megrendelések esetén a megrendelt termékekhez az Ügyfél által, a Szolgáltató részére az eljuttatott forrásanyagok jogi hátterét a Szolgáltató nem vizsgálja. Jogtalan használat miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését követően a regisztrált felhasználókat tájékoztathatja.

 

Hatályos: 2016. augusztus 1.

Loading...